Celem platformy jest przede wszystkim inspirowanie. To co wymyślone przez twórcę koncepcji edukacji komponowanej ma być przetworzone przez dialog, interakcję i współpracę. Wszelkie abstrakcyjne pomysły mają na celu budowanie przestrzeni inspiracji, działań, w których zarówno prowadzący jak i uczestnik będą mogli w nieskrępowany konwencją sposób zanurzyć się by odczuwać.

Platforma ma mieć charakter dynamiczny opierający się na dialogu, prezentacji oraz eksperymencie. Skupiać się będzie na tak zwanych "słowach tematach", głównych inspiracjach od których budowane będą działania w ramach systemu edukacji komponowanej.

W ramach tego "miejsca internetowego" tłumaczone i rozwijane będzie pojęcie edukacji komponowanej opierające się na konstruowaniu naturalnie multimedialnych partytur edukacyjnych przeznaczonych do wykonania w ramach lekcji, warsztatu czy też koncertu.

Zakładam, iż prezentowane metody i rozwiązania czerpiące z zaawansowanej abstrakcji i sztuki współczesnej nie mogą mieć racji bytu bez stworzenia wciąż żywej i otwartej na dialog formuły tego pomysłu.

W tym celu w ramach strony internetowej znaleźć będzie można:

o nas, jak działa Platforma Edukacji Komponowanej
design © 2011-2013 estetyczny.net